Služby

Individuální program

  • Instruktáž masážního programu MISP v rodině.
  • Tento program je vhodný pro rodiče s dětmi a prarodiče s vnoučaty.
  • Doporučený věk dětí 4 - 12 let

 

Skupinový program

  • Instruktáž masážního programu MISP v mateřských školách, dětských skupinách, klubech, rodinných centrech.
  • Tento program je vhodný pro rodiče s dětmi a prarodiče s vnoučaty.
  • Doporučený věk dětí 4 - 12 let

Masáže ve školách

  • Instruktáž masážního programu MISP ve třídách mateřských a základních škol a v dětských skupinách při ZŠ
  • Tento program je vhodný pro předškoláky a školáky 1. stupně ZŠ
  • Program probíhá pod odborným vedením instruktora MISP a za přítomnosti učitelky/učitele.